top of page
uu (1).png
uu (1).png

Who I Was                                                                                                                                         Choreographer: Lauren Hoskins

Hip Hop Company 

Dancers: Lauren Hoskins, Matthew Bigham, Amy Hwang, Cynthia Tihia, Vivan Wong, Grace Kouba, Benjamin Hsu

uu (1).png

Who I Was                                                                                                                                         Choreographer: Lauren Hoskins

Hip Hop Company 

Dancers: Lauren Hoskins, Matthew Bigham, Amy Hwang, Cynthia Tihia, Vivan Wong, Grace Kouba, Benjamin Hsu

uu (1).png

Who I Was                                                                                                                                         Choreographer: Lauren Hoskins

Hip Hop Company 

Dancers: Lauren Hoskins, Matthew Bigham, Amy Hwang, Cynthia Tihia, Vivan Wong, Grace Kouba, Benjamin Hsu

uu (1).png

Who I Was                                                                                                                                         Choreographer: Lauren Hoskins

Hip Hop Company 

Dancers: Lauren Hoskins, Matthew Bigham, Amy Hwang, Cynthia Tihia, Vivan Wong, Grace Kouba, Benjamin Hsu

bottom of page